Vad vi kan göra

Målet med Vår Sopsortering är att serva kunden på ett enkelt sätt för att uppfylla de stora krav som ställs på miljö och avfallssortering i dagsläget.

Vårt koncept på NFG är att förbättra er arbetsmiljö genom att öka sorteringsgraden och därigenom minska kravet på uppställningsplatser för containers,vilket är ett stort problem om man skall tex sortera i flera avfalls fraktioner. Ofta leder detta till att det blir en stor container med osorterade och blandade sopor/avfall vilket medför att sorteringen uteblir.

Detta medför i sin tur att behandlingsavgiften blir Dyr/Ton på tex det trä som slängs i containern. Det blir dessutom svårt att återvinna material som blivit blandat och därigenom blött tex wellpapp samt nersmutsat.

Avfallshantering

sop-avfallssortering

Målet med vår Sopsortering är att serva kunden på ett enkelt sätt för att uppfylla de stora krav som ställs på miljö och avfallssortering i dagsläget.

LÄS MER »

Bortforsling

bortforsling-01

Målet med vår Bortforsling är att serva kunden på ett enkelt sätt för att uppfylla de stora krav som ställs på miljö och bortforsling i dagsläget.

LÄS MER »

Återvinning

atervin-station-02

Målet med vår Återvinning är att serva kunden på ett enkelt sätt för att uppfylla de stora krav som ställs på miljö och återvinning i dagsläget.

LÄS MER »