NFG BYGG

Vad vi kan göra för er.

Vi vet att mycket tid går åt för byggnadsarbetarna till sysslor som inte är deras primära arbetsuppgifter, men som behöver göras för att byggarbetsplatsen ska fungera.
Här så hjälper vi er och tar hand om ALLT på er byggarbetsplats så att byggnadsarbetarna kan koncentrera sig på själva byggandet.

byggbodar
Vi tar hand om skötseln av bodarna åt er. Här så sköter vi den allmänna städningen så som
Grovstädning
Vi utför grovstädning inför nya byggmoment. Tar bort golvpapp, byggspill, sopar m.m.
Bygglogistik
Vi planerar, strukturerar och bryter ned allt i detaljlösningar. När vi är klara vet vi exakt när varje leverans
fastighetsskotsel-2
Innehållet i tjänsten varierar då den utformas efter varje kunds specifika önskemål
Flaggvakt
Säkerställer framkomlighet och drift på ett tryggt sätt kring byggarbetsplatserna.
Truckförare
I truckförarens uppgifter ingår bland annat att lasta och lossa olika typer av gods.
Avfallshantering och återvinning
Målet med Vår Avfallshantering och avfallssortering är att serva kunden på ett enkelt sätt för att uppfylla de stora krav som ställs på miljö och avfallssortering i dagsläget.
Återvinning
Mutual funds pool money from many investors to purchase broad range of investments, such as stocks.
Finstädning och Slutstädning
Vi utför slutstädning både före besiktning och sedan innan överlämningen av fastigheten.