NFG är ISO-certifierat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kvalitet utvärderas 2015 med hjälp av nordisk standard ( INSTA 800).
Arbetsledare avrapporterar löpande internt och externt genomförda uppdrag.

Varje anställd får en grundlig introduktion i företagskunskap, ansvar, befogenheter och arbetsbeskrivning.
Städpersonal har genomgått PRYL- och SRY utbildningar.

Licensierade snöskottare säkrar kvaliteten. Alla anställda har kollektivavtal.

Personalpool finns tillgänglig, som övertar arbete vid ev sjukdom.

Vi arbetar bara med leverantörer som klarar kraven för Bra Miljöval, Svanen eller annan godkänd märkning.

Miljömärkta produkter används konsekvent. Arbetsmetodik, logistik och utrustning minimerar miljöpåverkan.

Våra offerter är därför erfarenhetsmässigt mycket konkurrenskraftiga.