Klottersanering

Vi utför sanering och ger skyddsrekommendationer. Samt ger råd om hur man ska kunna ”skydda” utsatta ytor med ett klotterskydd.